نسیم رضوان
47 بازدید
محل ارائه: موسسه مبلغ
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1386
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت همکاری علمی
زبان : فارسی
نسیم رضوان یک نرم افزار قرآنی است که به صورت یک دایرةالمعارف عمل می کند. این نرم افزار یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن قابلیت ترجمه مستقیم کلمه کلمه با عبور ماوس است. ترجمه واژه های قرآنی در فرمت این نرم افزار کار این بنده بوده است. نرم‌افزار نسیم رضوان رتبه دوم، تندیس سیمین و لوح افتخار سومین جشنواره رسانه‌های دیجیتال را به خود اختصاص داده است.