کلام جدید
32 بازدید
نقش: محقق
سال نشر: 0
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این کتاب به عنوان متن درسی زیر نظر استاد خسروپناه نگاشته شده است. بخش علم و دین، علم دینی و معرفت شناسی دینی این کتاب به عهده بنده بوده است.