درآمدی بر زیباشناسی اسلامی اثر الیور لیمن
35 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب اثری چالشی از الیور لمن فیلسوف آمریکایی است. این کتاب می تواند یک اثر چالشی برای طرفداران هنر اسلامی باشد زیرا نویسنده در این کتاب چیزی به نام هنر اسلامی و به طبع آن فلسفه هنر اسلامی را قبول ندارد.