گریز از آینده
35 بازدید
ناشر: مؤسسه رصد
نقش: مترجم
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
درباره هولوکاست اندیشمندانی غربی مانند روبرت فوریسون و دیگران به این مساله پرداخته و نشان داده اند که بسیاری از ادعاهای هولوکاست دروغی و مبالغه برای چپاول دیگر غیر یهودیان است