زیباشناسی در فلسفه اسلامی
26 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله نوشته دبورا ال. بلک است و از دایره المعارف فلسفی راتلج ترجمه شده است.