الشعر من نافذة الفقه
27 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در راستای بررسی فقهی هنر، این مقاله سعی کرده است تا به بررسی فقهی شعر بپردازد.