معرفی کتاب (تأثیر الفن الاسلامی علی التصویر فی عصر النهضه)
20 بازدید
محل نشر: انتشار در سایت فیروزه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/06/25
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتابی که در این مقاله معرفی شده است در موضوع خود بدیع و بسیار جذاب است و با تتبع زیاد توانسته است تأثیر هنر اسلامی را بر هنر اروپا نشان بدهد.