هنر، معماری و قرآن اثر الگ گرابار
35 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله از دایرة المعارف قرآن چاپ آمریکا گرفته شده است و مقاله بسیار زیبایی است که از بعد هنر خصوصاً معماری به قرآن نگریسته است. نویسنده این مقاله الگ گرابار آشنای هر هنر پژوهی در عرصه هنر و معماری اسلامی است.